คือมี คอนเสริตเป็นไฟส์ dvd จะแปลงเป็นไฟส์ mkv โดยใช้โปรแกรม river past video cleaner
ลองแปลงแล้ว ภาพได้ แต่เสียง มันจะซ่า ไม่รู้ว่าต้องเซ็ตยังไง

แล้วไฟส์ dvd สามารถแปลงเป็น 1080p ได้มั้ยอะ อยากทำ ใครทำเป็นสอนหน่อยครับ