ช่วยสอนการทำ Crossfire หน่อยนะคับ กำลังหาข้อมูล กะจะทำกับเครื่องตัวเองอยู่เหมือนดันแต่ยังไม่มีข้อมูล