ผมจะฃี้อครับd2+สล็อตใหม่ที่เข้ามานี่ มันเสียงเหมีอนต่างกันกับd2มากไหมครับ เเละs9ด้วยครับ