ทีแรกจะขึ้น error 10054 connection reset by peer ก่อน ตอนเปิด Netclient (โปรแกรมล็อคคอม)พอปิด หายเลย แต่กลับกลายเป็น..........................