จะลงProbeII มันลงไม่ได้มันบอก asinshelp ผิดหรือไม่มีอะไรสักอย่างนี้แหละคับ