เห็น AlifeNF6G-VSTA มีราคาในเว็ป com7
ไม่ทราบที่พันทิพมีของไหมครับ ใครไปฝากดูหน่อยครับ
X2 3600 ที่ jib ยังมีของอยู่ไหมครับ