หลังจากลง windows7 แล้ว ไม่สามารถ syn กับ ppc (ATom V) ได้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ