งบ 6000 หาบอร์ดเปิดบทเกมส์ ใส่ intel E8400 จัดมาสักตัวไม่เน้นยี้ห้อ เอาตัวที่คุ้มกับราคา