ตอนนี้ผมปิดครับ

ผมกลัวว่า ถ้าเปิดไว้ เครื่องเราจะเปลี่ยนไป บางโปรแกรมจะไม่ สนับสนุน