คือว่าเปิดเครื่องแล้วไมา บูตเข้า windows เลย นะ


โหลด ถึง หน้า ไบออส แล้ว ก็ ดับ ค้างไป เลย ช่วย แก้ไข ให้ หน่อย


เราต้องทำ ยังไง ดี