ขอโปรแกรมการใช้เครื่องครับ ที่บันทึกการเล่นต่างๆ การบันทึกหน้าเพจ

((ไม่ขอความเห็นไดๆทั้งสิ้น -*-))