ไปตั้งค่าในเราเตอร์ใหม่ หลังจากตั้งและไปกด save แล้ว ไฟ ADSL ไม่ติดอีกเลย แต่พอลองเอาเราเตอร์อื่นมาเสียบ ปกติดี ต่อได้ ก็เลยลองไปดูในเราเตอร์ ในส่วนของADSL มันดันขึ้นว่า"ADSL Module not load" พอ เข้า config ใน adsl ก็ไม่สามารถ เข้าได้