Driver กับ Utilities อื่น ๆ ของการ์ดเสียง Xi-fi Xtreme Music ที่เป็น Windows Vista จะหาได้จากที่ไหนครับ
เพราะในตัวเว็บของบริษัทผู้ผลิตเป็นตัวอัพเดท มันต้องลงตัวจริงจากแผ่นก่อนถึงจะลงอัพเดทได้