ผมไม่สามารถเห็นภาพได้ครบอะครับ ใครรรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับ
ผมไปโหลด Flash อะไรก็โหลดมาหมดแล้วละครับ ช่วยผมด้วยครับ