แบบ Gigabyte Odin อะครับ เห็นแล้วอิจฉาแต่ไม่มีปัญญาซื้อ