คือว่า ทำไงให้ตัดกรอบตัวอักษรแล้วใส่สีข้างในได้(เค้าโครงสีขาว ข้างในตัวอักษรสีแดง)แบบนี้
ทำไง...................................