รายละเอียดนะครับ
ess teledrive es2838s 56k internal modem ครับ