Acer Aspire 3620 bus 400 DDR2 ใส่แรมบัสมากกว่านี้ได้ไหม ของเดิมมัน 256 /400 DDR2จะอัพเป็น 1 กิ๊ก แต่ติดอยู่ที่ว่า ถ้าบัส 400 มันหายาก ถ้ามีมันก็คงแพง ก็เลยอยากรู้ว่า จะใส่บัสเพิ่มมากกว่านี้ได้ไหม และมันจะมีปัญหาอะไรไหม