ไม่ได้กดปุ่มนี้เป็นเวลา 300 วินาที
เลยกดไปเลย..........