ใครเคยสั่งบ้าง แล้วเคยมีโกงบ้างใหม อยู่ประเทศอะไร แล้วราคาคิดอย่างไรครับ ต้องมีภาษีนำเข้าใหม อยากคุยด้วย lampofgod_god@hotmail.com