คือ ขอโชว์โง่ นิสน่ะครับ คือ เอา โทรสับ ส่งเข้าไปที่ เครื่องได้แต่เวลา ส่ง กลับ มัน บอกว่า อ่ะไรก็ไม่รู้ใครส่งเป็นมาสอน ส่งหน่อยครับ