ท่านใดใช้บอร์ดตัวนี้ Biostar P4M900-M4 อยู่
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ถึง ข้อดี ข้อเสีย
และใช้กับ XP ได้ไหมครับ หรือต้องVistaอย่างเดียว
ขอบคุณครับ