คือสีที่เป็น แทบเชคMail ใน hotmail มันมองเห็นสียากมากเลยครับ ต้องหงายจอ พอหงายเสร็จ บางช่วงเวลามีแสงเข้าก็ต้อง เอาจอให้ อยู่ระดับ เดิม ปรับสีให้ เห็นยังไงหรอครับ