ผมใช้ AMD64 3000+
Ram Corsair Dual Channel (512/400 x 2)
Winfast NVIDIA A7300GT

ช่วยเหลือด้วยครับ