ต้อนนี้โน๊ตบุครุ่นCompaq Presario V2000ราคาเท่าไรแล้วครับ
มือ1 และมือ 2ครับ แล้วมันดีไหมครับ