พี่นองครับ ผมได้รับเมล จากYahoo adminบอกว่าผมได้รับรางวัล500 USDแต่ลิงไม่ได้ชะที มันไห้ผมจริงป่าวครับ ไครรู้ช่วยด้วย