ขอ คน ที่ มี HDD มีพื้นที่ เกิน 80 Gb อ่ะครับ พอดีข้อมูล ผมหายอ่ะครับ HDD ผม 320 Gb มีข้อมูลอยู่ ประมาณ 70 ครับ จะข้อเนื้อที่กู้ข้อมูลอ่ะครับ ผมอยุ่นนท์อ่ะครับ