แรมคิงตันบ้านๆ CL5

KVR677N2D5 OC ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ