อยากถามว่าระบบป้องกัน ของวิสต้าดีแค่ไหนครับ เนื่องจากผมจะลงvista เพราะยังมีบางโปรแกรมไม่support แล้วยังเป็นห่วงเรื่องvirus