ต่อ esata แล้วเวลาเปิดฮาสดิสจะไม่หมุนแล้วเครื่องจะค้างไปเลยครับ
ฮาสดิส : ST325023AS
ิbox ฮาสดิส : HD6-SU2S2
พอจะมีวิธีแกไหมครับ