ระหว่างHR-01 กับ aquagate775ready ตัวไหนจะเย็นกว่ากันถ้าใช้กับe6300ที่OC