เห็นเพิ่งออกมาใหม่ใครมีความเห็นยังไงแนะนำหน่อยนะคะ