ใครมีโปรแกรมแต่ง theme ให้เหมือน Vista ของ XP Dark edition นะครับ ใครมีขอเว็บที่โหลด ครับ