ระหว่าง โกส ผ่านแลน

หรือ โกสผ่าน HD ทีละลูก

อย่างใหนเร็วกว่ากันครับ ผู้รู้ตอบหน่อย