ขอวิธีการเชตให้โน๊ตบุค แชเนตให้ psp ทาง wiraless

http://images.torrentmove.com/ig/giggsbgpspcopy.png