Spark 7300GT DDR3 256Mb 128bit 8pp core/mem 500/1000

OC ได้เท่าไหร่ครับ แบบไม่เปลี่ยนพัดลมนะ

ตอนนี้ oc ที่ 550/1200 ความร้อนอยู่ idle อยู่ที่ 49c เล่นเกมอยู่ที่ 58c ครับ