ตามหัวข้อเลยครับ
จะจัดระเบียบการใช้ internet ภายในหอพักคับ