ท่านใดมีวิธี reset ink level Hp 3745 บ้างครับ

ขอบคุณครับ