หวัดดีครับ
ช่วยแนะนำโปรแกรมปรับพัดลม(ที่คล้ายsmc fan control)ของวิสต้าบนmacทีครับ