ขอ 3 อย่างครับ 1.CPU AMD 2.Mainboard 3.Power Supply ใช้เล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ครับ