โน้ตบุ๊ค Belta รุ่นM3C

แบตเสื่อม จะเปลี่ยนไส้ถ่าน

รุ่นนี้ ใช้ถ่าน รุ่นไหน

ขอรายละเอียดว่าถ้าจะเปลี่ยนต้องหาถ่านแบบไหน กี่ก้อน