ทำไหมเดี๋ยวก็ unpug ตรงไอคอนด้านล่างที่เป็นจอคอม 2 อัน เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเพิ่งซื้อมาเองของใครเป็นบ้างครับ