บอร์ด p5kpl-am + gf8400 ต้องการต่อออก 3 จอครับ (lcd 2 lcdtv 1) ต้องตั้งค่าไงบ้างครับ