ทำไมกล่องข้อความส่วนที่เป็นภาคส่งข้อความของผมเป็นศูนย์ตลอด
หรือว่าผมเซ็ตอะไรผิดครับ?

จะเช็ดข้อความที่ส่งไปก็ไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไง