ปัญหาของเดรื่องคือว่าที่ Drive C เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กแล้วเจอข้อความนี้
The C \application cannot be run in win 32 mode ส่วน Drive D ดับเบิ้ลคลิ๊กแล้วไม่แตก
Folder ออกมาได้ ขอคำชี้แนะครับ