ขอของ Gigabyte กับ Asus ใช้เล่น เกม กับ ดูหนัง Hdif overclock ปานกลาง
ส่วน Abit IP 35 ลูกเล่น overclock มันน้อย ขอบคุณล่วงหน้า