ลองตั้งค่าเอง เข้า Windows ได้ แต่เล่นเกมส์ไปสักพักก็ค้าง
ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ OC
CPU/HT = 240
PCIE = 100
VOLTAGE = +13
ได้ค่าดังนี้
Core = 3120
Bus = 240
HT Link = 1200
RAM ตั้ง AUTO หมด เพราะตั้งค่าไม่เป็น
AUTO = 445 5-5-5-18-24

ช่วยแนะนำทีครับ