คือผมให้ aspire 4320 คือชาทเต็มๆได้แคชั่วโมงเดียวเองมีวิธีทำไห้มันอยู่ได้นานมั้ย

ถ้าซื้อใหม่มานจะได้นานมั้ยแล้วโน๊ตบุคนี้เค้าดูรุ่นที่จะซื้อแบตยังไงหรอว่าโน๊ตบุครุ่นไหนก็ต้องหาอะไหร่อย่างเดียว