ใครพอรู้บอกหน่อยครับ ใช้แผ่น driver ที่ติดเครื่องมาพอติตตั้งแล้วกล้องใช้งานไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นที่กล้องเสียหรือว่า driver ใช้ไม่ได้