เวลาผผมกด restar หรือ turnoff appication erro อะคับ

วันหมายความว่ายังไงหรือ ชวยแก้ปัญหาหน่อยคับ